ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยกันทำ ช่วยกันคิด จนประกอบเป็นขาเทียมเหนือเข่าอันแรกของเมืองไทย ที่พร้อมจะทำให้แก่คนขาขาดทั้งประเทศ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ
บริการทำขาเทียมฟรี
การขอรับบริการทำขาเทียมฟรีจากชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สามารถทำได้โดย

1. ส่งจดหมายแนะนำตัวของท่าน พร้อมรูปถ่าย(เต็มตัว) มายังที่อยู่ของชมรม คือ
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

2. เนื่องจากการขอรับบริการทำขาเทียมของชมรม มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นสำคัญ ชมรมจะทำการพิจารณาและจะติดต่อกลับไป เพื่อจัดทำขาเทียมให้ท่าน หรือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมทำขาเทียม ในกรณีที่มียื่นความจำนงค์ในพื้นที่จำนวนมาก

หากท่านพบผู้พิการขาขาดและต้องการช่วยเหลือเพียงท่านแนะนำให้ผู้พิการเขียนจดหมายมายังชมรม หรือท่านอาจส่งมาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ ชมรมยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม โดยจัดกิจกรรมทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดฟรีในพื้นที่ของท่าน ชมรมยินดีที่จะร่วมกับทุกหน่วยงาน ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้คนพิการเดินได้ และทำมาหากินได้อย่างคนปกติ กรุณาติดต่อตามที่อยู่ข้างต้น
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9