หลักการและแนวทางทำให้ขยะเป็นศูนย์ (0)

1.    ส่วนประกอบของโลกนี้ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

2.    ทุกสิ่งในโลกย่อมสูญสลายตามกาลเวลา

3.    ทำขยะใหญ่ให้เป็นขยะเล็ก ขยะเล็กเป็นขยะละเอียด

ผลที่ได้จากขยะ 


1. ปุ๋ยน้ำ - ปุ๋ยเนื้อ - แก๊ส


2. อาหารสัตว์
  


3.
เม็ดพลาสติก ยัดเบาะนั่ง  ฝ้าเพดาน


4.
  อัดโลหะให้เป็นก้อน


5.  กิ่งไม้ ใบไม้ทำปุ๋ย กระจก กระเบื้อง


6. ขยะใหญ่  และเหนียว -โซฟา –
ยางรถยนต์

7.    วิจัยและพัฒนา ขยะที่นอกเหนือจากนี้ ให้ได้หมดทุกชนิด

 

จากแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงที่พิสูจน์ได้ว่าขยะนั้นสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทุกชนิด  ซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ   ให้เห็นว่าขยะนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถ้าทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน

(คลิก)

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9