หลักการและแนวทางทำให้ขยะเป็นศูนย์ (0)

1.    ส่วนประกอบของโลกนี้ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

2.    ทุกสิ่งในโลกย่อมสูญสลายตามกาลเวลา

3.    ทำขยะใหญ่ให้เป็นขยะเล็ก ขยะเล็กเป็นขยะละเอียด

 

แนวทางในการทำขยะให้เป็นศูนย์ (0)  


1.   
เรียนรู้การกำจัดขยะ


2.   
จัดทำประชามติของชุมชนให้เข้าใจว่าจะทำขยะให้เป็นศูนย์


3.   
ตั้งตัวแทนกลุ่มเพื่อไปกระตุ้นชุมชน


4.    รู้วิธีแยกขยะที่ต้นทาง


5.   
จัดเก็บขยะที่แยกไปสู่ขบวนการกำจัดหรือย่อย

 

คลิกดูรูปเครื่อง

 

6.    ใช้เครื่องย่อยขยะแต่ละชนิด

แต่ละประเภท

 

7.    ขยะที่ย่อยแล้วทุกชนิด นำมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่

 

จากแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงที่พิสูจน์ได้ว่าขยะนั้นสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทุกชนิด  ซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ   ให้เห็นว่าขยะนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถ้าทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน

(คลิก)

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9