เตียงผ่าตัดช้างหรือสัตว์ใหญ่

หน้าถัดไป

    
 
1.ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์       

คือส่วนที่เป็นฐานเตียงและส่วนที่เป็นพื้นเตียงสามารถเอียงได้ถึง 210 องศา มีเฟืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐานเตียงและพื้นเตียง โดยเฟืองเป็นตัวช่วยในการหมุนให้พื้นเตียงเอียงองศาได้ตามความต้องการ ตามความต้องการของสัตวแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดหรือรักษาช้างที่ส่วนใดหรือในลักษณะใด
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นั้นเพื่อเป็นการช่วยชีวิตช้างหรือสัตว์ใหญ่ ๆ ที่จะต้องทำการรักษาเนื่องมาจากสาเหตุจากการขาหักหรือเป็นโรคใดๆ เตียงนี้จะช่วยให้สามารถยึดช้างหรือสัตว์ใหญ่ให้นอนอยู่บนเตียงโดยการยึดหรือผูกติดกับพื้นเตียง แล้วหมุนให้นอนในท่าที่สัตวแพทย์จะทำการรักษาหรือผ่าตัดได้อย่างสะดวก เมื่อทำการฉีดยาเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาอยู่ในลักษณะท่ายืนได้อย่างง่ายดาย หรือจะเป็นการพักฟื้นให้แก่สัตว์ใหญ่ก็ย่อมได้

    
2.สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
       

3.ภูมิหลังของศิลปะวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์    
ในเมืองไทยเรามีช้างอยู่มาก ทั้งช้างบ้านและช้างป่า ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ทุกวันนี้ทั้งช้างบ้านและช้างป่าได้ลดจำนวนลงมาก เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหลาย การขยายพันธ์ก็ทำได้ยากและช้างตั้งท้องแต่ละครั้งกินเวลานานถึง 20 เดือน ดังนั้นเมื่อได้เห็นช้างต้องมาตายโดยเหตุอันไม่สมควร ยิ่งทำให้เกิดความเศร้าและเสียดายเป็นอย่างมาก เช่นการที่ช้างโดนระเบิดที่ขา โดนซุงไม้ทับขาเป็นแผลจนเน่า หรือการที่ต่อสู้กันได้รับบาดเจ็บที่ขา ด้วยเหตุของการเป็นแผลเพียงที่ขาเท่านั้น ทำให้แผลติดเชื้อและก็เน่าในที่สุด ช้างทนพิษบาดแผลไม่ไหว ต้องตายในที่สุด

หตุที่สำคัญก็คือช้างเป็นสัตว์ใหญ่น้ำหนักตัวมาก ถ้าช้างที่บาดเจ็บแล้วล้มตัวลงนอน จะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ และในที่สุดน้ำหนักตัวของช้างเองก็จะกดทับอวัยวะภายใน ไม่สามารถลุกขึ้นได้ก็จะตาย ด้วยปัญหาการตายของช้างตัวแล้วตัวเล่านี่เอง จึงได้มีความคิดที่จะทำเตียงผ่าตัดช้างขึ้นมา เพื่อช่วยพยุงช้างให้นอนและลุกได้โดยง่าย และสามารถจะเคลื่อนย้ายเตียงผ่าตัดช้างไปในถิ่นทุรกันดารได้ ทุกหนทุกแห่งที่มีช้างได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินได้หรือมีอาการหนัก เตียงนี้เป็นเตียงที่สามารถถอดได้ง่ายมีโดยใช้วิธีในการประกอบเป็นชิ้น ๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ช่วย สามารถทำด้วยคนไม่กี่คน และเป็นการช่วยเหลือช้างให้ไม่ต้องตายโดยเหตุอันไม่สมควรอีกต่อไป

  4.การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
การประดิษฐ์นี้ได้เกิดขึ้นจากการที่ช้างต้องมาตายจากเหตุเพราะถูกกับระเบิด การถูกซุงกลิ้งมาทับขา หรือกาต่อสู้กันจนขาบาดเจ็บ หลังจากนั้นแผลที่ขาก็เกิดการเน่าและติดเชื้อจนไม่สามารถที่จะรักษาได้และต้องตายในที่สุดโดยเหตุการณ์ตายของช้างที่ไม่สมควรเช่นนี้ การประดิษฐ์เตียงผ่าตัดช้างจึงได้เกิดขึ้น โดยใช้แนวความคิดที่จะจับช้างตัวโตมีน้ำหนักมากให้นอน และลุกขึ้นได้อย่างง่าย ๆ จากความคิดในการยกเหล็กหนัก ๆ โดยมีส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือพื้นเตียง ขนาด 3500x4500มม.โดย ใช้เกียร์ทดมาต่อติดที่ฐานที่เรียกว่าพื้นเตียง
และฐานเตียงให้เป็นแบบไม้โยกเยก (ไม้กระดก) มีจุดหมุนในจุดที่คำนวณให้พื้นเตียงเมื่อหมุนมาในท่าตั้ง 90 องศา ได้พอดี เพื่อให้สะดวกต่อการยึดช้างหรือสัตว์ใหญ่ติดอยู่กับพื้นเตียง หลังจากนั้นก็จะ
หมุนเกียร์ทดให้ช้างได้นอนลงตามความต้องการของสัตวแพทย์ที่จะทำการรักษา โครงหลักที่ใช้เป็นเหล็ก H bean ขนาด 100x200 มม. มีเกียร์ทด 2 ลูกเพื่อเป็นการลดน้ำหนักในการหมุนขึ้นลงโดยยึดข้อต่อทุกจุดด้วยน๊อตขนาด12 มม.พื้นบนปูด้วยแผ่นอลูมีเนียมหนา 5 มม.หรือผ้าใบอย่างหนา ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสกับช้างหรือสัตว์ใหญ่จะต้องระวังไม่ให้มีสนิมและต้องทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในการหมุนเพื่อให้ช้างนอนและยืนจะใช้เวลาทั้งสิ้นภายใน 20 นาที โดยใช้คนเพียงคนเดียว เพราะได้ทดแรงไปที่เกียร์ทดจนเบาสามารถทำงานได้ง่าย


โครงสร้างต่างๆของเตียงผ่าตัดช้างมีส่วนสำคัญดังนี้
 
 

พื้นเตียงช้าง เป็นโครงเหล็กไอบีมขนาด 100x200 มม. ยาว 3500 มม. 3 ท่อน ขนาด 1500 มม. 12 ท่อน ขนาด 1250 มม. 6 ท่อน ยึดติดด้วยเหล็กฉาก 14x10 มม. ทุกมุม โดยเจาะรูน๊อตขนาด 12 มม. ฉากละ 4 รู แล้วยึดด้วยน๊อต 12 มม. พื้นฐานเตียง เป็นโครงเหล็กไอบีมขนาด 100x200 มม.ยาว 4500 มม. 3 ท่อน เหล็ก 1500 มม. จำนวน 6 ท่อน และเหล็กขนาด 1250 มม. จำนวน 4 ท่อน แล้วยืดติดทุกมุมด้วยเหล็กฉาก 10x10 มม. เจาะรูฉากละ 4 รู และยึดติดด้วยน๊อตขนาด 12 มม. เช่นเดียวกัน ส่วนต่อเชื่อมฐานเตียงกับพื้นเตียง จะมีเฟืองวิ่งที่ติดอยู่กับฐานเป็นเฟือง M-10 จำนวน 80 เฟือง โดยเป็นเฟืองครึ่งวงกลม 2 ตัว และมีเฟืองพาขนาด100มม.ติดอยู่กับเกียร์ทดตัวใหญ่ 1 ตัว และมีเฟืองหมุนตัวแรกต่อไปยังเกียร์ทดตัวที่ 2 โดยมีเฟืองจับต่อไปยังพวงมาลัยที่อยู่ด้านนอกเตียงซึ่งจะทำให้น้ำหนักเบาและสามารถหนุนได้ง่าย ส่วนที่ต่อเชื่อมระหว่างพื้นเตียงกับฐานเตียงจะมีเฟืองและกระปุกเกียร์ทดตั้งอยู่ตอนกลางของเหล็กฐานคู่กลางห่างจากฐานเตียงเข้ามา 1000 มม. เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนเหมือนไม้กระดกและเป็นการลดกำลังในการหมุนเกียร์ทดให้เบาแรงลงอย่างมาก ในการปฏิบัติงานจริงนี้ก็จะต้องนำช้างหรือสัตว์ใหญ่ที่ต้องการจะรักษามายืนบนฐานที่ต่อยื่นออกมาด้านหน้าของเตียง แล้วยึดช้าหรือสัตว์ใหญ่ในส่วนที่ปลอดภัย และให้หลบบริเวณที่จะรักษาให้ติดอยู่กับพื้นเตียง เมื่อรัดแน่นแล้วก็หมุนไปยังองศาที่ต้องการจะรักษาหรือผ่าตัด เมื่อเสร็จแล้วก็หมุนกลับมายังแนวตั้ง 90 องศา ดังเดิม หรือจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ตามความต้องการของสัตวแพทย์ที่ทำการรักษา

 

 

เปิดคู่มือช่วยชีวิต"ช้าง"
เตียงผ่าตัดแรกในโลก


คอลัมน์ รายงานพิเศษ       จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด


    นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยหรือแห่งแรกในโลกก็ว่าได้ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือช้างทั้งหมดจัดทำเป็นหนังสือคู่มือ พร้อมทั้งศึกษาการใช้งาน รวมถึงออกแบบ และจัดทำอุปกรณ์การแพทย์สำหรับช้างเพื่อสามารถใช้งานได้กับสถานการณ์จริง     สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และชมรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จัดทำคู่มือช่วยชีวิตช้างและเตียงผ่าตัดช้างเตียงแรกในโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

    นายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวศรีราชา และนายวุฒิวงศ์ โต๊ะทอง ประธานชมรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดทำคู่มือช่วยชีวิตช้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    เนื่องด้วยที่ผ่านมาสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของช้างในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและในหลายๆ เหตุการณ์ที่มีการเสียชีวิตของช้างเกิดขึ้น ส่วนใหญ่สาเหตุล้วนมาจากการขาดความรู้ของบุคลากรและขาดเครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์ของช้างในการช่วยรักษาและช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

    ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันช้างในประเทศไทย ได้ประสบปัญหาบาดเจ็บล้มตายด้วยอุบัติเหตุและโรคต่างๆ หลายครั้งที่ช้างบาดเจ็บล้มตายเกิดจากสาเหตุที่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ อาทิ กรณีช้างตกลูกตายอยู่ในท้อง ช้างมดลูกทะลัก ช้างตกหล่มในป่า

    ทางโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำคู่มือช่วยชีวิตช้าง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการช่วยเหลือและรักษาช้างที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีต่างๆ ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวมากเป็นพิเศษ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้จริง

    โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักพระราชวัง ชมรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีการสัมมนาแนวทางร่วมมือในการจัดทำคู่มือช่วยชีวิตช้าง และได้มีการจัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่างเกี่ยวกับช้าง เช่น มีดผ่าตัด ที่ถ่างช่องปาก อุปกรณ์ยกตัว เตียงผ่าตัดช้าง

    ซึ่งในกรณีของเตียงผ่าตัดนั้นได้ มีการออกแบบและจัดทำต้นแบบจริงเสร็จแล้ว เหลือเพียงแต่การทดสอบการใช้งานจริงกับช้างเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเตียงผ่าตัดช้างแห่งแรกของโลก ที่สำคัญก็คือเตียงผ่าตัดช้าง ที่สามารถยกช้างยืนขึ้นและนอนลงได้โดยไม่ต้องใช้รถยกตัวช้างอันทำให้ยากเป็นอุปสรรคในการรักษา

    อันเป็นความหวังอีกทางหนึ่งในการช่วยรักษาชีวิตช้างไทยให้คงอยู่ตลอดไป หลังจากนี้ทางคณะผู้จัดทำเตรียมนำเตียงผ่าตัดช้างที่คิดค้นได้ทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีด้วย

    ทั้งนี้ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และชมรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้คัดเลือกสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ในการทดลอง และนำร่องเป็นศูนย์ช่วยเหลือช้าง
    นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยหรือแห่งแรกในโลกก็ว่าได้ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือช้างทั้งหมดจัดทำเป็นหนังสือคู่มือ พร้อมทั้งศึกษาการใช้งาน รวมถึงออกแบบ และจัดทำอุปกรณ์การแพทย์สำหรับช้างเพื่อสามารถใช้งานได้กับสถานการณ์จริง โดยคาดว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามระบบแล้ว สวนสัตว์เปิดเขาเขียวศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จะเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

    และเป็นศูนย์กลางในประสานการช่วยเหลือไปยังสถาบันส่งเสริมช้างอื่นๆ ทั่วโลกด้วยเช่น 

 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]


ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9