เทคโนโลยีของไทยก้าวไกลไปเมืองจีน

ปัจจุบันมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคนอาศัยอยู่ในยูนานในประเทศจีน ในจำนวนนี้กว่า 225,000 คนที่ต้องการขาเทียม ผู้พิการหลายคนอาศัยอยู่แถบชายเขาและที่ห่างไกล โดยมีรายได้ยังชีพเพียงน้อยนิดในแต่ละปี ต่ำกว่า 400 หยวนต่อคนต่อไป (หรือประมาณ 1680 บาทต่อปี) การเข้ามาบำบัดรักษาในตัวเมืองจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับคนเหล่านี้ ในยูนานเองก็มีโรงผลิตอวัยวะเทียมเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้น ดรงงานดังกล่าวผลิตขาเทียม แขนเทียม มือเทียม รถเข็ม และอุปกรณ์เพื่อคนพิการอื่นๆ จากที่ได้สือทราบมา ดรงงานนี้จะทำขาเทียมให้เฉพาะกับผู้มาโรงงานที่มีกำลังซื้อกลับไปเท่านั้น (ราคาของขาเทียม 1 อัน มีราคามากกว่า 1000 หยวน หรือประมาณ 4700 บาท) ซึ่งทำให้ผู้พิการที่ยากจนไม่สามารถมีขาเทียมใส่ทำงานเลี้ยงชีพได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กร Kunming Medical Mission - Vocational Rehabilitation Project (KRP) หรือ Project Grace ศูนย์การรักษาแห่งคุณหมิง-โครงการบำบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัด จึงติดต่อชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นชมรมไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งผลิตขาเทียมแจกจ่ายให้ผู้พิการขาขาดทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ประดิษฐ์ขาเทียม ด้วยระบบใหม่ในราคาที่ถูก มีคุณภาพ และสวยงาม ให้ไปช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่จังหวัดยูนานประเทศจีนในวันที่ 28 ต.ค - 1 พ.ย. 2542 และไปเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ KRP ให้สามารถผลิตขาเทียมให้คนพิการในยูนานได้ต่อไป ทางชมรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเทคโนโลยีของคนไทยไปเผยแพร่ต่อต่างประเทศ และที่สำคัญได้ช่วยเหลือผู้พิการขยายขอบเขตกว้างขึ้นไม่เพียงแค่ในประเทศ แต่ยังได้ช่วยเหลือถึงต่างประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9