ขาเทียมไทยไปเมืองจีน

จากการประดิษฐ์และคิดค้นด้วยเทคโนโลยีของคนไทย 100% ขาเทียมของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อช่วยเหลือผู้พิการขาขา ได้รับการติดต่อจาก Kunming Medical Mission-Vocational Rehabilitation Project (Project Grace) ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครของแคนาดาที่ช่วยเหลือผู้พิการในยูนานประเทศจีนมาเป็นเวลา 7 ปี ให้ไปช่วยสอนและสาธิตการทำขาเทียมให้แก่คนพิการในจังหวัดยูนานซึ่งมีผู้พิการขาขาดถึง 3 แสนคน เป็นผู้ที่มีรายได้ในแต่ละปีต่ำกว่า 400 หยวน (1682 บาท/ปี)แต่ขาเทียมในตัวเมืองมีราคาถึง 1000 หยวน ทำให้ผู้พิการในยูนานไม่สามารถซื้อได้

เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ขาเทียมของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ได้ผลิตขาเทียมขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการยากจนทั่วประเทศ ซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกับองค์กร Project Grace จึงทำให้เกิดเป็นความร่วมมือขององค์กรทั้งสอง โดยทางชมรมฯจะเดินทางไปสาธิตการทำขาเทียมให้แก่คนพิการในยูนานในวันที่ 28 ต.ค-1 พ.ย. 2542 พร้อมทั้งสอนการประกอบขาเทียมให้แก่สมาชิก Project Graceด้วย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสทุกหนทุกแห่งไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

ที่มา : เดลินิวส์, ผู้จัดการ
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9