ความร่วมมือขาเทียมช่วยเหลือคนพิการ ไทย-แคนาดา-จีน

เนื่องจากองค์กร Kunming Medical Mission-Vocational Rehabilitation Project (KRP) หรือ Project Grace ศูนย์การรักษาแห่งคุนหมิง-โครงการบำบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เป็นองค์กรอาสาสมัครของแคนาดา ที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดในจังหวัดยูนาน ประเทศจีนในขณะนี้ มีความสนใจในการประดิษฐ์ขาเทียมของชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (TIDF) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งมีเป้าหมายคือผลิตขาเทียมแจกผู้พิการทั่วประเทศไทย ให้ผู้พิการสามารถยืนบนขาของตนได้อีกครั้ง จากอุดมการณ์เช่นเดียวกันจึงทำให้ KRP ติดต่อให้ทางชมรมฯไปยูนาน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนไม่สามารถจะซื้อขาเทียมซึ่งมีราคาแพงถึง 1000 หยวน หรือ 4700 บาทได้ และเพื่อให้ความรู้และสอนเจ้าหน้าที่ในโครงการ KRP ประกอบขาเทียมให้คนพิการในยูนานต่อไป

ด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของทั้งสององค์กร ทางชมรมฯจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะไปช่วยเหลือผู้พิการในประเทศยูนาน โดยทางชมรมฯจะเดินทางไปสาธิตการทำขาเทียมให้แก่คนพิการในวันที่ 28 ต.ค. -1 พ.ย. 2542 เป็นการทำขาเทียมใต้เข่าจำนวน 7 ขา และขาขาดเหนือเข่า 3 ขา

จึงนับว่าเป็นความร่วมมือของทั้งสององค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสทุกหนทุกแห่ง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9